Πέμπτη, 14 Οκτωβρίου 2010

Γομώσεις για τη φάσσα...

Χρέος του κυνηγού είναι η άμεση καταβολή του θηράματος. Τώρα έχουμε αρκετά δεδομένα βλητικής και ξέρουμε πόση κινητική ενέργεια χρειάζεται το κάθε θήραμα για να καταβληθεί.

Ομως υπάρχει και η άλλη παράμετρος, η σκοπευτική! Και αυτή λέει ότι η επιτυχία απαιτεί τον μέγιστο αριθμό σκαγιών και το πιο ανοικτό τσοκ που μπορεί να δώσει την απαιτούμενη πυκνότητα τουφεκιάς.

Πώς, λοιπόν, συμβιβάζονται αυτές οι δύο παράμετροι σε ένα θήραμα όπως η φάσσα;

Η προσωπική μου επιλογή για τη φάσσα, που είναι από τα θηράματα που προτιμώ, είναι σταθερή: 35 γραμμάρια σκάγια νούμερο 5, σε φυσίγγι Remington Express. Ας δούμε πώς αυτή η επιλογή συγκρίνεται με τα βλητικά δεδομένα.

Οπως λένε τα βλητικά στοιχεία η φάσσα -ως θήραμα μεσαίου μεγέθους- θέλει τρία τουλάχιστον πλήγματα από σκάγια, που έχουν κινητική ενέργεια 0,85 ποδόλιβρες. Η κινητική ενέργεια υπολογίζεται εκεί που συναντά το θήραμα και όχι στο στόμιο του όπλου...

Τα νούμερο 7 σκάγια έχουν αυτή την ενέργεια μέχρι τα 40 μέτρα. Τα νούμερο 6 την έχουν στα 50 μέτρα, ενώ τα νούμερο 5 μέχρι τα 60 μέτρα. Είναι προφανές ότι το νούμερο 5 είναι λίγο υπερισχυρό για τη φάσσα, από την άποψη ενέργειας. Το 7 είναι στα όριά του, ενώ το 6 ικανό σε κάθε απόσταση μέχρι τα 50 μέτρα (το ύψος δηλαδή μιας 15ώροφης οικοδομής).

Κάθε δέκα γραμμάρια περιέχουν 78 Νο 5, 95 Νο 6 και 120 Νο 7.

Επίσης, βλέπουμε από τους πίνακες του Μπέραρντ ότι η φάσσα απαιτεί μια πυκνότητα που δίνει τουλάχιστον 130 σκάγια στον κύκλο των 75 εκατοστών, για να είναι σίγουρα τα τρία πλήγματα που αναφέρθηκαν παραπάνω...

Μια γόμωση 35 γραμμαρίων με Νο 7 περιέχει 420 σκάγια. Η γόμωση με 35 γραμμάρια Νο 6 περιέχει 330 σκάγια, ενώ 35 γραμμάρια Νο 5 έχουν μόνο 273 σκάγια.

Σε ποσοστά τα 130 σκάγια σε κάθε γόμωση 35 γραμμαρίων είναι τα εξής:

* Νο 5: 130/273= 48%
* Νο 6: 130/330= 39%
* Νο 7: 130/420= 31%

Ο παραπάνω πίνακας μας οδηγεί στην πυκνότητα και στα τσοκαρίσματα που πρέπει να χρησιμοποιηθούν για να υπάρχει μέγιστη πιθανότητα επιτυχίας.

* - Με το νούμερο 5 ο κύλινδρος δίνει την πυκνότητα στα 30 μέτρα και το φουλ στα 45.
* - Με το νούμερο 6 ο κύλινδρος δίνει την πυκνότητα στα 40 μέτρα και το φουλ στα 50.
* - Με το νούμερο 7 ο κύλινδρος δίνει την πυκνότητα 40 μέτρα και το φουλ στα 55 μέτρα.


Κινητική ενέργεια...
Πρέπει όμως να τονιστεί ότι τα όρια της ενέργειας στα 40, στα 50 και στα 60 μέτρα περιορίζουν τη χρησιμότητα των γομώσεων και των τσοκαρισμάτων μας. Για όσους έχουν την τύχη ή την εγκράτεια να τουφεκούν φάσσες κάτω από 40 μέτρα, το 7 είναι κατάλληλο και το 5 αρκετό. Το πρώτο έχει ικανή πυκνότητα αλλά οριακή ενέργεια, ενώ με το δεύτερο συμβαίνει το αντίθετο. Το νούμερο 6, με διάμετρο 2,6 χιλιοστά, δείχνει για μια ακόμη φορά τη σοφία των Αγγλων που από πολύ παλιά λένε «νούμερο 6 για όλα». Η πυκνότητα και ενέργεια του Νο 6 συμβαδίζουν μέχρι τα 50 μέτρα.

Η χρήση βαρύτερων γομώσεων (σεμί μάγκνουμ ή μάγκνουμ) έχει νόημα μόνο με τα σκάγια νούμερο 6 ή βαρύτερα.

Με μικρότερα σκάγια η κινητική ενέργεια έχει εξανεμιστεί στα 40 και 50 μέτρα, γι’ αυτό και η βαριά γόμωση με την αυξημένη πυκνότητα δεν έχει νόημα. Με τα νούμερο 5 δίνει αρκετή πυκνότητα μέχρι και τα 60 μέτρα, αν και προσωπικά πιστεύω ότι η σκοπευτική ικανότητα του μέσου ανθρώπου δεν «πιάνει» τη φάσσα στα 60 μέτρα.

Τελικά, πρέπει να δεχτούμε ότι το 7 είναι το μικρότερο μέγεθος σκαγιού για τη φάσσα. Πιο κάτω από το 7 δεν υπάρχει η κατάλληλη ενέργεια για ένα τόσο γρήγορο, δυνατό και ανθεκτικό θήραμα...

ΝΙΚΗΤΑΣ ΚΥΠΡΙΔΗΜΟΣ

Πηγή www.ethnos.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου