Σάββατο 16 Οκτωβρίου 2010

Ομιλος Kurzhaar...

Το Δ.Σ του Ο.Κ.Ε σας ανακοινώνει το πρόγραμμα αγώνων για το β' εξάμηνο του 2010 και α' εξάμηνο 2011.


Β' ΕΞΑΜΗΝΟ 2010


18 & 19/09/2010 C.A.C.I.T.(A.K.I.) Πρακτικού κυνηγιού για Κούρτσχααρ Θήραμα: καμπίσια πέρδικα και άγριο ορτύκι στην περιοχή Πολύκαστρο Κιλκίς Ε.Κ.
Κριτές: Ι. Φραγγίδης - Γ. Τσαπουρνιάς

25 & 26/09/2010 C.A.C.I.T.(A.K.I.)
Πρακτικού κυνηγιού για Κούρτσχααρ Θήραμα: πέρδικα τσούκαρ και άγριο ορτύκι, περιοχή: Σχιστό Αιγάλεω Ζ.Ε.Σ σε συνεργασία με τον κυνηγετικό σύλλογο Πειραιά.
Υπεύθυνος διοργάνωσης είναι ο κ. Δημήτρης Λιάπης τηλ.6947-900787

09 & 10/10/2010 Αγώνας C.A.C.T.
Πρακτικού κυνηγιού για Κούρτσχααρ θήραμα: Φασιανός, περιοχή: Ρεζέρβα Σερρών. Ο αγώνας δεν θα πραγματοποιηθεί λόγω αποστολής της Εθνικής.

23 & 24/10/2010 C.A.C.Ι.T.(A.K.I.) Έρευνα κυνηγιού - Πρακτικού κυνηγιού για Κούρτσχααρ θήραμα: πεδινή πέρδικα και άγριο ορτύκι, περιοχή: α) Ωραιόκαστρο - Νεοχωρούδα - Εύοσμος Ε.Κ. β) Ν.Φιλαδέλφεια - Ξηροχώρι - Ν.Μεσήμβρια - Αγχίαλος - Γαλλικός Ποταμός Ζ.Ε.Σ. Δασαρχείο Θεσσαλονίκης.12, 13 & 14/11/2010 C.A.C.I.T.(A.K.I.)
Πρακτικού κυνηγιού για Κούρτσχααρ θήραμα: μπεκάτσα, περιοχή: Οροσειρά Κρουσίων νομού Κιλκίς Ε.Κ. Ο συγκεκριμένος αγώνας ανήκει στο κύπελο Κ.Ο.Ε.

18-19/12/2010 Αγώνας C.A.C.T. Πρακτικού κυνηγιού για Κούρτσχααρ θήραμα: μπεκάτσα περιοχή: Ιωάννινα σε συνεργασία με τον Κ.Ο. Ιωαννίνων.


Α' ΕΞΑΜΗΝΟ 2011

08 & 09/01/2011 C.A.C.I.T.(A.K.I.) Έρευνα κυνηγιού για Κούρτσχααρ θήραμα: πεδινή πέρδικα περιοχή: α) Ωραιόκαστρο - Νεοχωρούδα - Εύοσμος Ε.Κ. β) Ν.Φιλαδέλφεια - Ξηροχώρι - Ν.Μεσήμβρια - Αγχίαλος - Γαλλικός Ποταμός Ζ.Ε.Σ. Δασαρχείο Θεσσαλονίκης. Προεπιλογή εθνικής.

15 & 16/01/2011 C.A.C.I.T.(A.K.I.) Έρευνα κυνηγιού για Κούρτσχααρ Θήραμα:Πεδινή πέρδικα, περιοχή: Πλαγιάρι - Καρδίας Επανομής - Μεσημερίου Ζ.Ε.Σ. και Ε.Κ. Προεπιλογή εθνικής.

21 ,22 & 23/01/2011 C.A.C.I.T.(A.K.I.) Έρευνα κυνηγιού για Κούρτσχααρ (Κύπελο Κ.Ο.Ε) θήραμα:Πεδινή πέρδικα, περιοχή: α) Ωραιόκαστρο - Νεοχωρούδα - Εύοσμος Ε.Κ. β) Ν.Φιλαδέλφεια - Ξηροχώρι - Ν.Μεσήμβρια - Αγχίαλος - Γαλλικός Ποταμός Ζ.Ε.Σ. Δασαρχείο Θεσσαλονίκης. Προεπιλογή εθνικής.

28 , 29 & 30/01/2011 C.A.C.I.T.(A.K.I.) Έρευνα κυνηγιού για Κούρτσχααρ (Κύπελο Κ.Ο.Ε) θήραμα:Πεδινή πέρδικα, περιοχή: α) Ωραιόκαστρο - Νεοχωρούδα - Εύοσμος Ε.Κ. β) Ν.Φιλαδέλφεια - Ξηροχώρι - Ν.Μεσήμβρια - Αγχίαλος - Γαλλικός Ποταμός Ζ.Ε.Σ. Δασαρχείο Θεσσαλονίκης. Προεπιλογή εθνικής.

04, 05 & 06/02/2011 C.A.C.I.T.(A.K.I.)
Έρευνα κυνηγιού για Κούρτσχααρ (Κύπελο Κ.Ο.Ε) Θήραμα:Πεδινή πέρδικα, περιοχή: Πλαγιάρι - Καρδίας Επανομής - Μεσημερίου Ζ.Ε.Σ. και Ε.Κ. α) Ωραιόκαστρο - Νεοχωρούδα - Εύοσμος Ε.Κ Προεπιλογή εθνικής.

19/02/2011 Αγώνας «ΦΙΛΙΠΠΟΣ» για νεαρούς σκύλους θήραμα: πεδινή πέρδικα περιοχή: α) Ωραιόκαστρο - Νεοχωρούδα - Εύοσμος Ε.Κ. β) Ν.Φιλαδέλφεια - Ξηροχώρι - Ν.Μεσήμβρια - Αγχίαλος - Γαλλικός Ποταμός Ζ.Ε.Σ. Δασαρχείο Θεσσαλονίκης.

20/02/2011 Αγώνας DERBY
μόνο Ελληνικής εκτροφής θήραμα: πεδινή πέρδικα περιοχή: α) Ωραιόκαστρο - Νεοχωρούδα - Εύοσμος Ε.Κ. β) Ν.Φιλαδέλφεια - Ξηροχώρι - Ν.Μεσήμβρια - Αγχίαλος - Γαλλικός Ποταμός Ζ.Ε.Σ. Δασαρχείο Θεσσαλονίκης.

01,02, 03, 04, 05 & 06/03/2011 Αγώνας C.A.C.I.T. Α.Κ.Ι. Έρευνα κυνηγιού για Κούρτσχααρ θήραμα: πεδινή πέρδικα περιοχή: α) Ν.Φιλαδέλφεια - Ξηροχώρι - Ν.Μεσήμβρια - Αγχίαλος - Γαλλικός Ποταμός Ζ.Ε.Σ. Δασαρχείο Θεσσαλονίκης β) Πλαγιάρι - Καρδίας Επανομής - Μεσημερίου Ζ.Ε.Σ. Προεπιλογή εθνικής.

11 , 12 & 13/03/2011 Αγώνας C.A.C.T. Πρακτικού κυνηγιού για Κούρτσχααρ Κυπελούχος Ο.Κ.Ε. θήραμα: πεδινή πέρδικα περιοχή: α) Ρεδαιστός - Αγ. Παρασκευή Ζ.Ε.Σ. β) Πλαγιάρι - Καρδίας Επανομής - Μεσημερίου Ζ.Ε.Σ.

13/03/2011 Αγώνας C.A.C.I.T. Α.Κ.Ι
Έρευνα κυνηγιού για Κούρτσχααρ, θήραμα: πεδινή πέρδικα περιοχή: α) Ν.Φιλαδέλφεια - Ξηροχώρι - Ν.Μεσήμβρια - Αγχίαλος - Γαλλικός Ποταμός Ζ.Ε.Σ. Δασαρχείο Θεσσαλονίκης, β) Πλαγιάρι - Καρδίας Επανομής - Μεσημερίου Ζ.Ε.Σ. Τελική Επιλογή Εθνικής.

19/03/2011 Αγώνας C.A.C.T. Πρακτικού κυνηγιού για Κούρτσχααρ για θηλυκές θήραμα: πεδινή πέρδικα περιοχή:α) Ρεδαιστός - Αγ. Παρασκευή Ζ.Ε.Σ. β) Πλαγιάρι - Καρδίας Επανομής - Μεσημερίου Ζ.Ε.Σ. γ) Ν.Φιλαδέλφεια - Ξηροχώρι - Ν.Μεσήμβρια - Αγχίαλος - Γαλλικός Ποταμός Ζ.Ε.Σ. Δασαρχείο Θεσσαλονίκης

20/03/2011 Αγώνας C.A.C.T.
Πρακτικού κυνηγιού για Κούρτσχααρ Κυπελούχος Ο.Κ.Ε θήραμα: πεδινή πέρδικα περιοχή:α) Ρεδαιστός - Αγ. Παρασκευή Ζ.Ε.Σ. β) Πλαγιάρι - Καρδίας Επανομής - Μεσημερίου Ζ.Ε.Σ. γ) Ν.Φιλαδέλφεια - Ξηροχώρι - Ν.Μεσήμβρια - Αγχίαλος - Γαλλικός Ποταμός Ζ.Ε.Σ. Δασαρχείο Θεσσαλονίκης

Ο όμιλος διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των ημερομηνιών, καθώς και την αναβολή ή ακύρωση των ανωτέρω ΑΚΙ εαν αυτό κριθεί απαραίτητο.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου