Παρασκευή, 21 Μαΐου 2010

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ...

Σας γνωρίζουμε ότι η ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση των μελών του ομίλου θα πραγματοποιηθεί στις 6 Ιουνίου 2010, ημέρα Κυριακή και ώρα 9 π.μ. στα γραφεία του ομίλου. (Σπύρου Πάτση 5 –Αθήνα)
Kαλούνται όλα τα μέλη του ομίλου τακτικά και αρωγά να είναι παρόντα στην συνέλευση.
Τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης έχουν ως εξής :

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ.
1. Εκλογή Προεδρείου.
2. Ψήφιση αρωγών μελών σε τακτικά μέλη.
3. Διοικητικός Απολογισμός.
4. Οικονομικός απολογισμός 2009 και προϋπολογισμός 2010.
5. Απαλλαγή μελών Δ.Σ. πάσης ευθύνης.
6. Αλλαγές άρθρων του Καταστατικού και του Εσωτερικού Κανονισμού.


• ΑΡΘΡΟ 5 (του καταστατικού παράγραφος 2 )
Προτείνετε από το Δ.Σ.
Σε περίπτωση που μέλος του ομίλου τακτοποιήσει επί 2 συνεχόμενα έτη τις ληξιπρόθεσμες συνδρομές του , επανέρχεται ως τακτικό ή αρωγό μέλος του ομίλου και εξακολουθεί να έχει τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις με τα υπόλοιπα μέλη.

• ΑΡΘΡΟ 5 (του καταστατικού)
Απαλείφεται η παράγραφος 5 στην σελίδα 3
Δεν θα μπορούν να γίνουν κριτές οι επαγγελματίες εκτροφείς, επαγγελματίες εκπαιδευτές, επαγγελματίες κυναγωγοί, επαγγελματίες παρουσιαστές και άτομα που κάνουν κατά συνήθεια εμπόριο σκύλων καθώς και όσοι επιχορηγούνται από εταιρίες. Επίσης δεν θα μπορούν να γίνουν κριτές οι επαγγελματίες εισαγωγείς και κατασκευαστές ζωοτροφών, αυτοί που διαχειρίζονται πανσιόν σκύλων, καταστήματα εμπορίας σκύλων ή αξεσουάρ και τροφές (pet shops) , καλλωπιστές και κουρείς σκύλων.
Και προτείνετε από το Δ.Σ.
Επαγγελματίας κυναγωγός ο οποίος θα σταματήσει την δραστηριότητά του μετά από πέντε έτη ευδοκίμου υπηρεσίας εάν το επιθυμεί θα ονομάζεται κριτής τιμής ένεκεν και θα συγκαταλέγεται στην λίστα κριτών.

• ΑΡΘΡΟ 3 ( του εσωτερικού κανονισμού)
Απαλείφεται η παράγραφος 2 σελίδα 13
Δεν θα μπορούν να γίνουν κριτές οι επαγγελματίες εκπαιδευτές, επαγγελματίες εισαγωγείς και κατασκευαστές ζωοτροφών, αυτοί που διαχειρίζονται πανσιόν σκύλων, καταστήματα σκύλων ή εμπόριο και petshop (είδη σκύλων) αξεσουάρ -τροφές. Επίσης καλλωπιστές, κουρείς σκύλων, εκπαιδευτές ,παρουσιαστές και κυναγωγοί επαγγελματίες και επίσης τα άτομα που κάνουν κατά συνήθεια εμπόριο σκύλων (επαγγελματίες εκτροφείς).


• ΑΡΘΡΟ 2 (Κεφάλαιο επιτροπή κριτών σελίδα 23 )
Καταργείται
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται από το Δ.Σ. από τους εν ενεργεία κριτές και
είναι μέλος του Δ.Σ.
Και προτείνετε από το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται από το Δ.Σ. από τους εν ενεργεία κριτές και
έχει υποχρέωση να ενημερώνει το Δ.Σ. για όλες τις αποφάσεις της επιτροπής κριτών.

• ΑΡΘΡΟ 13 (ειδικοί κανονισμοί Α.Κ.Ι. Πρακτικού Κυνηγιού)
Καταργείται
Στους αγώνες πρακτικού κυνηγίου σε άγριο θήραμα , η θηραματοφορία (απόρτ) θα ζητείται μόνο στα σκυλιά που θα επιλέγονται στην Εθνική και μόνο για εκείνες τις διοργανώσεις που ζητάνε υποχρεωτικά το απόρτ. Στους αγώνες με θήραμα εκτροφής το απόρτ είναι υποχρεωτικό .Σκύλος που αρνείται να κάνει θηραματοφορία μπορεί να πάρει τον χαρακτηρισμό Π.Φ. Π. (CQN) υπό την προϋπόθεση ότι έχει πραγματοποιήσει εξαίρετη διαδρομή.
Και προτείνετε από το Δ.Σ.
Σε όλους τους Αγώνες Πρακτικού Κυνηγιού, η θηραματοφορία ( απόρτ ) είναι υποχρεωτική. Σε ότι αφορά τις Εθνικές ομάδες η θηραματοφορία (απόρτ) θα είναι υποχρεωτική μόνο για εκείνες τις διοργανώσεις όπου υποχρεωτικά απαιτείται το απόρτ σύμφωνα με τους κανονισμούς του International Pointer Club και International Settet Club.
Σκύλος ο οποίος αρνηθεί να κάνει θηραματοφορία δεν δύναται να βαθμολογηθεί με μεγαλύτερο βαθμό του Π.Φ.Π. (C.Q.N.), υπό την προϋπόθεση ότι έχει πραγματοποιήσει μία διαδρομή δέκα πέντε (15) λεπτών, εξαίρετη.
Το ίδιο ισχύει και για το σκύλο ο οποίος έκανε μία διαδρομή δέκα πέντε (15) λεπτών μεγάλης αξίας και μετά από μία εξαιρετική φέρμα, τρέχει επί μακρόν πίσω από το θήραμα και επανέρχεται έπειτα από επανειλημμένα καλέσματα του κυναγωγού του.

Πηγή www.okade.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου